Viettel Portal - Trang chủ dịch vụ Viettel

Viettel Portal - Trang chủ dịch vụ Viettel

CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G

MIMAX70

70.000đ
 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn MIMAX70 0988246777 gửi 9123

MIMAX90

90.000đ
 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn MIMAX90 0988246777 gửi 9123

MIMAX125

125.000đ
 • Dung lượng: 8GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn MIMAX125 0988246777 gửi 9123

MIMAX200

200.000đ
 • Dung lượng: 15GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn MIMAX200 0988246777 gửi 9123

UMAX300

300.000đ
 • Dung lượng: không giới hạn
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn UMAX300 0988246777 gửi 9123

MIMAXSV

50.000đ
 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn MIMAXSV 0988246777 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI

V90

90.000đ
 • Dung lượng: 60GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn V90 0988246777 gửi 9123

V70K

70.000đ
 • Dung lượng: 400Mb + gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn V70K 0988246777 gửi 9123

V120K

120.000đ
 • Dung lượng: 1.5GB + gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn V120K 0988246777 gửi 9123

V200K

200.000đ
 • Dung lượng: 3.5GB + gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn V200K 0988246777 gửi 9123

B150K

150.000đ
 • Dung lượng: 1.5GB + 500p
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn B150K 0988246777 gửi 9123

T80K

80.000đ
 • Dung lượng: 500p + 500sms
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn T80K 0988246777 gửi 9123

B100K

100.000đ
 • Dung lượng: 500p + 600MB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn B100K 0988246777 gửi 9123

T70K

70.000đ
 • Dung lượng: 500p + 150sms
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn T70K 0988246777 gửi 9123

T50K

50.000đ
 • Dung lượng: 200p + 100 sms
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn T50K 0988246777 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC DCOM

D900

900.000đ
 • Dung lượng: 84GB
 • Thời hạn: 12 tháng

Soạn D900 0988246777 gửi 9123

D500

500.000đ
 • Dung lượng: 48GB
 • Thời hạn: 12 tháng

Soạn D500 0988246777 gửi 9123

DC300

300.000đ
 • Dung lượng: 4GB/tháng
 • Thời hạn: 6 tháng

Soạn DC300 0988246777 gửi 9123

D90

90.000đ
 • Dung lượng: 10GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn D90 0988246777 gửi 9123

D70

70.000đ
 • Dung lượng: 7GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn D70 0988246777 gửi 9123

D50

50.000đ
 • Dung lượng: 3,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn D50 0988246777 gửi 9123