SIM nano Vinaphone

Làm sao để chuyển đổi sang SIM Nano Vinaphone

Post by: at 11:10 18/04/2016
Nếu điện thoại của bạn chỉ dùng được SIM Nano thì bạn cần phải chuyển đổi sang SIM Nano Vinaphone để có thể gắn vào chiếc điện thoại của......