PUK

Cách mở khoá mã PUK của sim Vinaphone?

Post by: CSKH - Vinaphone at 10:30 20/04/2017
Bạn đã gặp phải trường hợp yêu cầu nhập mã PUK Vinaphone chưa? PUK là một mã bảo vệ giúp sim của bạn bảo mật tốt hơn, nếu bạn......