kiem tra luu luong goi MAX Vinaphone

Hướng dẫn kiểm tra lưu lượng 3G gói MAX Vinaphone

Post by: BQT dangky3g.com.vn at 11:47 14/12/2015
Khi đăng ký sử dụng gói MAX, bạn nên kiểm tra lưu lượng miễn phí tốc độ còn lại của gói MAX Vinaphone để bạn điều chỉnh......