gói cước tuần vinaphone

Đăng ký gói cước 1 tuần 1GB data DT20 Vinaphone 20.000đ

Post by: BQT dangky3g.com.vn at 03:25 04/06/2016
Bạn muốn sử dụng 3G Vinaphone tiết kiệm, đăng ký gói cước 1 tuần 1GB data DT20 Vinaphone chỉ 20.000đ bạn có cơ hội sử dụng 3G tốc độ cao lên......