DK2 Vinaphone

Tài khoản DK1, DK2 Vinaphone là gì?

Post by: CSKH - Vinaphone at 11:33 12/04/2017
Khi bạn kiểm tra tài khoản của thuê bao mình đang sử dụng bạn sẽ thấy có thêm 2 loại tài khoản đó là DK1 và......