Mobifone Portal - Trang chủ dịch vụ Mobifone

Mobifone Portal - Trang chủ dịch vụ Mobifone

Các Gói Cước 3G

MIU

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

M10

10.000đ
 • DATA: 50MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M10 Gửi 9084

M50

50.000đ
 • DATA: 450MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M50 Gửi 9084

M70

70.000Đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M70 Gửi 9084

M25

25.000đ
 • DATA: 150MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO M25 Gửi 9084

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU Gửi 9084

Các Gói Cước 4G

HD70

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084

HD90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084

CN90

90.000đ
 • DATA: 120GB + gọi + sms
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO CN90 Gửi 9084

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084

HD200

200.000đ
 • DATA: 16.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084

Các Gói Cước Khuyến Mãi

CB5

50.0000đ
 • DATA: 5GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO CB5 Gửi 9084

CN90

90.000đ
 • DATA: 120GB + gọi + sms
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO CN90 Gửi 9084

HDP300

300.000đ
 • DATA: 10GB + 300p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP300 Gửi 9084

HDP200

200.000đ
 • DATA: 200p + 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP200 Gửi 9084

HDP120

120.000đ
 • DATA: 4GB + 120p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP120 Gửi 9084

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 Gửi 9084